Регистрация на фирма

Стъпки за регистрация на фирма:

1. Да се избере име на бъдещата фирма
2. Да се провери дали името е свободно
3. Да определи предмет на дейност
4. Да се определи адрес/ седалище
5. Да се подготвят документите: (Учредителен протокол, Дружествен договор и Договор за управление)
6. Да се внесе капитал в банка
7. Да се завери нотариално спесимен на подпис
8. Да се подадат документите в Агенцията по вписванията
9. Издава се удостоверение за „Актуално Състояние“

Срок за регистрация:

Три работни дни от подаване на документите.

registrirane na firma,iziskvania,razreshitelni,taksi,srokove,proceduri,dokumenti za регистриране на фирма

 

 

Нашата услуга, включва:

• Изготвяме всички необходим документи за регистрация на фирма
• Подаваме необходимите документите за регистрация в Търговски регистър
• Предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация на дружеството

Цена: 300 лева

Цената за регистрация на фирма включва: правна консултация, изготвяне и подаване на документите, ДДС и административни такси.

Други услуги по регистриране на фирма от „МЕТАСОФТ“ ЕООД:

• Регистрация на АД – 500 лева
• Закриване на фирма, ликвидация – 500 лева
• Вписвания на промени – 500 лева
• Регистрация на кооперация – 50 лева
• Регистрация на ЕТ – 80 лева
• Регистрация на фондация – 100 лева